Privacybeleid

URW Europa B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals in dit privacybeleid wordt vermeld.

Contactgegevens:

URW Europa B.V. Parkerbaan 1 3439 MC Nieuwegein info@urw.eu http://www.urw.eu

Door ons verwerkte persoonsgegevens

URW Europa B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u een klant van ons bedrijf bent en omdat u deze informatie aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN van bankrekening

Door ons verwerkte bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of service is niet bestemd voor het verzamelen van gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze daarvoor toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij vragen ouders om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonsgegevens over een minderjarige hebben verzameld, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@urw.eu. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Voor welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

URW Europa B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 •  Afhandeling van uw betalingen
 •  
 •  Via e-mail of andere kanalen sturen van speciale aanbiedingen
 •  
 •  U kunt bellen of e-mailen, indien nodig, voor het bestellen van onze producten of services
 •  
 •   U informatie verstrekken over veranderingen in onze services en producten
 •  
 •  Goederen en services aan u leveren
 •  

Geautomatiseerde besluitvorming

URW Europa B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor individuele personen. Dit zijn beslissingen die door computerprogramma's of -systemen worden genomen zonder dat een persoon daarbij betrokken is.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

URW Europa B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te verwezenlijken, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij maken gebruik van de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: 90 dagen na beëindiging van de samenwerking, voor administratieve doeleinden

Persoonsgegevens doorgeven aan externe partijen

URW Europa B.V. verkoopt uw informatie niet aan externe partijen en levert deze informatie alleen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om hetzelfde beveiligings- en vertrouwelijkheidsniveau van uw gegevens te verzekeren. URW Europa B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingsactiviteiten.

Door ons gebruikte cookies, of vergelijkbare technieken

URW Europa B.V. maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die uw privacy niet schenden. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen, wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies waarvan wij gebruikmaken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze verzekeren dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Hiermee kunnen wij ook onze website optimaliseren. U kunt aangeven dat u geen cookies wilt ontvangen, door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder via de instellingen van uw browser werd opgeslagen.

Gegevens bekijken, veranderen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te herroepen, of om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door URW Europa B.V. en u hebt het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om u de persoonsgegevens te sturen die wij over u in ons computerbestand hebben.

U kunt een verzoek sturen voor toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of verzoeken om herroeping van uw toestemming, of bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bij info@urw.eu.

Wij verzoeken u om ons bij het verzoek een exemplaar van uw ID te zenden om te verzekeren dat u zelf het verzoek tot toegang heeft gedaan. Maak uw paspoortfoto, MRZ (machine readable zone (machine leesbare zone), de strip met getallen onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

URW Europa B.V. wijst er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

URW Europa B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onbevoegde verandering te voorkomen. Indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet veilig zijn, of dat er indicaties zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@urw.eu